Zebranie materiału dowodowego w sprawie sieci nn - Boluminek

Dąbrowa Chełm., 24.02.2020 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym dla zasilania budynku jednorodzinnego w Boluminku – realizacja inwestycji na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 56/4, 56/5, 54/1, 80/3, 44/1, 46/16, 46/17, 46/44 obręb ewidencyjny Bolumin, gmina Dąbrowa Chełmińska.
W związku z powyższym, można w tut. Urzędzie zapoznać się z materiałem dowodowym przedmiotowej sprawy w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (24 lutego 2020)
Opublikował: Sławomir Zieliński (24 lutego 2020, 14:49:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 187