Zebranie materiału dowodowego w sprawie sieci nn - Wałdowo Królewskie

Dąbrowa Chełm., 24.02.2020 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej i przyłącza nn 0,4 kV dla zasilania domów jednorodzinnych w miejscowości Wałdowo Królewskie – realizacja inwestycji na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 41/6, 90, 91, 92, 49/13, 49/15, 49/17 obręb ewidencyjny Wałdowo Królewskie, gmina Dąbrowa Chełmińska.
W związku z powyższym, można w tut. Urzędzie zapoznać się z materiałem dowodowym przedmiotowej sprawy w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (24 lutego 2020)
Opublikował: Sławomir Zieliński (24 lutego 2020, 14:41:18)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (24 lutego 2020, 14:46:08)
Zmieniono: korekta tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 284