Zebranie materiału dowodowego w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej i przyłącza nN 0,4kV w Czarżu

Dąbrowa Chełm., 13.01.2020 r.


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej i przyłącza nN 0,4 kV dla zasilania domów jednorodzinnych w Czarżu – realizacja inwestycji na działce o numerze ewidencyjnym 274 w Czarżu, obręb geodezyjny Czarże, gmina Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym, można w tut. Urzędzie zapoznać się z materiałem dowodowym przedmiotowej sprawy w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (13 stycznia 2020)
Opublikował: Szymon Kalawski (13 stycznia 2020, 14:17:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 177