Zebranie materiału dowodowego w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej w Czarżu

Dąbrowa Chełm., 23.12.2019 r.OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dąbrowa ChełmińskaZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej podziemnej niskiego napięcia dla zasilania działki o numerze ewidencyjnym 311/8 w miejscowości Czarże – realizacja inwestycji na działkach o numerach ewidencyjnych 107/9, 373/1 i 311/8 w miejscowości Czarże, obręb geodezyjny Czarże, gmina Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym, można w tut. Urzędzie zapoznać się z materiałem dowodowym przedmiotowej sprawy w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (23 grudnia 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (23 grudnia 2019, 09:56:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 199