ZEBRANIE MATERIAŁU DOWODOWEGO SPRAWIE PRZEBUDOWY LINII NAPOWIETRZNEJ 1kV W MIEJSCOWOŚCI WAŁDOWO KRÓLEWSKIE

Dąbrowa Chełm., 19.12.2019 r.


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dąbrowa ChełmińskaZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej do 1 kV w miejscowości Wałdowo Królewskie – realizacja inwestycji na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 66/2 obręb Wałdowo Królewskie, gmina Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym, można w tut. Urzędzie zapoznać się z materiałem dowodowym przedmiotowej sprawy w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (19 grudnia 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (19 grudnia 2019, 11:38:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 224