Wszczęcie postępowania w sprawie przebudowy linii napowietrznej 1kV

Dąbrowa Chełm., 20.11.2019 r.


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 19 listopada 2019 r. zostało wszczęte, na wniosek Pana Radosława Belter działającego w imieniu i na rzecz Państwa Danuty i Stefana Reschke postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej do 1 kV na działce o numerze ewidencyjnym 66/2 w miejscowości Wałdowo Królewskie, obręb Wałdowo Królewskie, gmina Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (20 listopada 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (21 listopada 2019, 08:50:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 284