Wszczęcie postępowania w sprawie budowy podziemnej sieci elektroenergetycznej w Czarżu

Dąbrowa Chełm., 20.11.2019 r.


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dąbrowa ChełmińskaZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 8 listopada 2019 r. zostało wszczęte, na wniosek (uzupełniony w dniu 20.11.2019 r.) Pana Andrzeja Klawiter działającego w imieniu i na rzecz ENEA Operator Rejon Dystrybucji Bydgoszcz postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej podziemnej niskiego napięcia dla zasilania działki o numerze ewidencyjnym 311/8 w miejscowości Czarże – realizacja inwestycji na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 107/9, 373/1 i 311/8 obręb Czarże, gmina Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (20 listopada 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (20 listopada 2019, 12:42:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 224