Zebranie materiału dowodowego w sprawie budowy linii elektroenergetycznej do 1kV w Wałdowie Królewskim

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej do 1kV wraz ze kablowo-pomiarowym w miejscowości Wałdowo Królewskie - realizacja inwestycji na działkach o numerach 24/9, 24/6 i 24/10 obręb Wałdowo Królewskie, gmina Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym, można w tut. Urzędzie zapoznać się z materiałem dowodowym przedmiotowej sprawy w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (10 października 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (10 października 2019, 10:20:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 276