Zebranie materiału dowodowego w sprawie budowy linii kablowych do 1kV w Wałdowie Królewskim

Dąbrowa Chełm., 06.09.2019 r.


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dąbrowa ChełmińskaZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowych do 1kV wraz ze złączem kablowym SK4 i kablowo pomiarowym 2K1x-1P dla zasilania działki o numerze ewidencyjnym 24/9 w miejscowości Wałdowo Królewskie, realizacja inwestycji na działkach o numerach 24/9, 24/6 i 25/24 obręb Wałdowo Królewskie, gmina Dąbrowa Chełmińska.W związku z powyższym, można w tut. Urzędzie zapoznać się z materiałem dowodowym przedmiotowej sprawy w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (6 września 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (9 września 2019, 11:48:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 586