Wszczęcie postępowania w sprawie budowy linii kablowych do 1kV w Wałdowie Królewskim

Dąbrowa Chełm., 06.08.2019 r.


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 30 lipca 2019 r. zostało wszczęte, na wniosek (uzupełniony w dniu 06.08.2019 r.) Pana Pawła Michalskiego działającego w imieniu i na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o. o. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowych do 1kV wraz ze złączem kablowym SK4 i kablowo-pomiarowym 2K1x-1P dla zasilania działki o numerze ewidencyjnym 24/9 w miejscowości Wałdowo Królewskie, realizacja inwestycji na działkach o numerach 24/9, 24/6 i 25/24 obręb Wałdowo Królewskie, gmina Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (6 sierpnia 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (6 sierpnia 2019, 15:54:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 328