Decyzja w sprawie budowy zewnętrznej instalacji gazowej w budynku OSP w Gzinie

Dąbrowa Chełm., 12.07.2019 r.


 OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dąbrowa ChełmińskaNa podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie zewnętrznej instalacji gazowej zasilanej z naziemnego zbiornika na paliwo płynne o poj. 2700 l zasilającej kocioł gazowy o mocy 24 KW w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gzinie, gmina Dąbrowa Chełmińska, w dniu 12.07.2019 r. została wydana decyzja Nr 15/2019.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 K. p. a. strony mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (12 lipca 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (12 lipca 2019, 09:34:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 455