Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zewnętrznej instalacji gazowej w budynku OSP w Gzinie

Dąbrowa Chełm., 04.07.2019 r.


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zewnętrznej instalacji gazowej zasilanej z naziemnego zbiornika na paliwo płynne o poj. 2700 l zasilającej kocioł gazowy o mocy 24 KW w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gzinie, gmina Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym, można w tut. Urzędzie zapoznać się z materiałem dowodowym przedmiotowej sprawy w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (4 lipca 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (4 lipca 2019, 11:22:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 224