Zebranie materiału dowodowego w sprawie budowy linii kablowej Nn w Gzinie

Dąbrowa Chełm., 19.06.2019 r.


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia dla zasilania gospodarstwa rolnego na działce o numerze ewidencyjnym 268/15 w miejscowości Gzin przy ul. Okrężnej i ul. Pod Jabłonką – realizacja inwestycji na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 266 obręb geodezyjny Gzin Górny, gmina Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym, można w tut. Urzędzie zapoznać się z materiałem dowodowym przedmiotowej sprawy w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (19 czerwca 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (19 czerwca 2019, 12:40:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 223