Wszczęcie postępowania w sprawie budowy zewnętrznej instalacji gazowej zasilającej kocioł gazowy w budynku OSP w Gizinie

Dąbrowa Chełm., 29.05.2019 r.OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 29 maja 2019 r. zostało wszczęte, na wniosek Prezesa OSP w Gzinie Jarosława Łapińskiego postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie zewnętrznej instalacji gazowej zasilanej z naziemnego zbiornika na paliwo płynne o poj. 2700 l zasilającej kocioł gazowy o mocy 24 KW w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gzinie, gmina Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (29 maja 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (29 maja 2019, 13:48:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 242