Decyzja w sprawie budowy linii kablowej niskiego napięcia ob. geodezyjny Wałdowo Królewskie i Bolumin


Dąbrowa Chełm., 2019-05-24 OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dąbrowa ChełmińskaNa podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania domu mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 28/2 w obrębie geodezyjnym Wałdowo Królewskie – realizacja inwestycji na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 78/3 i 230 w obrębie geodezyjnym Bolumin oraz 28/2 w obrębie geodezyjnym Wałdowo Królewskie, gmina Dąbrowa Chełmińska, w dniu 24.05.2019 r. została wydana decyzja Nr 13/2019.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 K. p. a. strony mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (24 maja 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (24 maja 2019, 11:29:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 215