Zebranie materiału dowodowego w sprawie budowy sieci wodociągowej w Czarżu

Dąbrowa Chełm., 29.04.2019 r.


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym 273/6 obręb geodezyjny Czarże, gmina Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym, można w tut. Urzędzie zapoznać się z materiałem dowodowym przedmiotowej sprawy w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (29 kwietnia 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (29 kwietnia 2019, 15:52:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 313