Ogłoszenie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ostromecko

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska


Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)

informuję

o przyjęciu przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska dnia 24 kwietnia 2019 r. uchwały Nr VI.64.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ostromecko.


Z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej oraz na stronie internetowej gminy.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (29 kwietnia 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (29 kwietnia 2019, 10:50:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 527