Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej - obręb Czemlewo

Dąbrowa Chełm., 2019-02-06


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 31 stycznia 2019 r. zostało wszczęte, na wniosek Pana Przemysława Ostrowickiego postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym 11/9 obręb geodezyjny Czemlewo, gmina Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji .

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (6 lutego 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (6 lutego 2019, 17:27:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 216