Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie podziemnej linii elektroenergetycznej w Czarżu

Dąbrowa Chełm., 06.02.2019 r.OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej budowie podziemnej kablowej linii elektroenergetycznej typu NAY2Y –J 4x150mm2 na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 231, 393 i 229, położonych w obrębie geodezyjnym Czarże.

W związku z powyższym, można w tut. Urzędzie zapoznać się z materiałem dowodowym przedmiotowej sprawy w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (6 lutego 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (6 lutego 2019, 17:19:04)

Ostatnia zmiana: Szymon Kalawski (6 lutego 2019, 17:20:25)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 223