Wszczęcie postępowania

Dąbrowa Chełm., 2019-01-02

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 13 grudnia 2018 r. zostało wszczęte, na wniosek Pana Pawła Baranowskiego z Firmy EL-DAR SP. Z O.O. działającego w imieniu i na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu  postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego na budowie podziemnej kablowej linii elektroenergetycznej typu NAY2Y –J 4x150mm2 na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 231, 393 i 229, położonych w obrębie geodezyjnym Czarże.
 
 
W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (2 stycznia 2019)
Opublikował: Sławomir Zieliński (2 stycznia 2019, 13:41:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 324