Zebranie materiału dowodowego w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej podziemnej niskiego napięcia 0,4 kV w Czemlewie

Dąbrowa Chełm., 2018-12-20 
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej podziemnej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 11/12 w Czemlewie – realizacja inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 11/9, 11/10, 11/12 i 64/ 1 w Czemlewie, obręb geodezyjny Czemlewo. 

W związku z powyższym, można w tut. Urzędzie zapoznać się z materiałem dowodowym przedmiotowej sprawy w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (20 grudnia 2018)
Opublikował: Szymon Kalawski (21 grudnia 2018, 08:39:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 213