Zebranie materiału dowodowego w sprawie rozbudowy elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, budowie przyłącza kablowego dla zasilania obiektu handlowego Dino Polska S.A. w Dąbrowie Chełmińskiej

Dąbrowa Chełmińska, dnia 24.10.2018 r.OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa ChełmińskaZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 1945] zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV, budowie przyłącza kablowego dla zasilania obiektu handlowego Dino Polska S.A. w Dąbrowie Chełmińskiej – realizacja inwestycji na działce oznaczonej nr ewid. 78/10 w Dąbrowie Chełmińskiej obręb Dąbrowa Chełmińska.

W związku z tym można zapoznać się z materiałem dowodowym tej sprawy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej do dnia 31.10.2018 r. w godzinach urzędowania.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (24 października 2018)
Opublikował: Szymon Kalawski (24 października 2018, 09:44:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 221