Wszczęcie postępowania w sprawie budowy linii niskiego napięcia 0,4 kV w miejscowości Dąbrowa Chełmińska

Dąbrowa Chełmińska 3.10.2018 r.


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa ChełmińskaZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami] zawiadamiam, że w dniu 24.09.2018 r. zostało wszczęte na wniosek P. Marka Linka z Pracowni Projektowo –Budowlanej z Bydgoszczy działającego w imieniu i na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV, budowa przyłącza dla zasilania obiektu handlowego Dino Polska.S.A. na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 78/10 obręb Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (3 października 2018)
Opublikował: Szymon Kalawski (3 października 2018, 14:50:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 292