Decyzja administracyjna w sprawie przebudowy przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa ChełmińskaZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami] zawiadamiam, że dnia 2 października 2018 r. została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 w km 12+028 – realizacja inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 307/3, 5093/5, 5094/1 we wsi Dąbrowa Chełmińska, obręb ewidencyjny Dąbrowa Chełmińska, gmina Dąbrowa Chełmińska.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (2 października 2018)
Opublikował: Szymon Kalawski (2 października 2018, 12:08:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 207