Zebranie materiału dowodowego w sprawie przebudowy przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551

Dąbrowa Chełmińska, dnia 18.09.2018 r.
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa ChełmińskaZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami] zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 w km 12+028 na części działek nr 307/3, 5093/5 i 5094/1 obręb Dąbrowa Chełmińska, gmina Dąbrowa Chełmińska.

W związku z tym można zapoznać się z materiałem dowodowym tej sprawy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej do dnia 1.10.2018 r. w godzinach urzędowania.metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (18 września 2018)
Opublikował: Szymon Kalawski (18 września 2018, 09:14:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 208