Decyzja ws sieci inteligentnej w Boluminku

Dąbrowa Chełmińska 4.09.2018  r.

OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami] zawiadamiam, że dnia 4 września 2018 r. została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci inteligentnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego polegającej na modernizacji i przebudowie linii i stacji SN i nn, automatyzacji linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych, w zakresie budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn 15/04 kV wraz z siecią elektroenergetyczną kablową SN-15 kV nn-0,4 kV oraz demontażu istniejącej słupowej stacji transformatorowej SN/nn 15/04 kV na działkach oznaczonych nr ewid. 58/4 oraz 58/3 we wsi Boluminek, obręb ewidencyjny Bolumin, gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (4 września 2018)
Opublikował: Sławomir Zieliński (5 września 2018, 15:35:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 285