Zebranie materiału dowodowego w sprawie budowy sieci inteligentnej: linie i stacje SN i nn we wsi Boluminek

Dąbrowa Chełmińska, dnia 14.08.2018 r.
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa ChełmińskaZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami] zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci inteligentnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego polegającej na modernizacji i przebudowie linii i stacji SN i nn, automatyzacji linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych, w zakresie budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn 15/04 kV wraz z siecią elektroenergetyczną kablową SN-15 kV nn-0,4 kV oraz demontażu istniejącej słupowej stacji transformatorowej SN/nn 15/04 kV na działkach oznaczonych nr ewid. 58/4 oraz 58/3 we wsi Boluminek, obręb ewidencyjny Bolumin, gmina Dąbrowa Chełmińska.

W związku z tym można zapoznać się z materiałem dowodowym tej sprawy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej do dnia 31.08.2018 r. w godzinach urzędowania.metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (14 sierpnia 2018)
Opublikował: Szymon Kalawski (14 sierpnia 2018, 14:18:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 312