Zebranie materiału dowodowego w sprawie budowy linii niskiego napięcia dla domu jednorodzinnego w miejscowości Nowy Dwór

Dąbrowa Chełmińska, dnia 14.08.2018 r.OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa ChełmińskaZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami] zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia dla zasilania domu mieszkalnego jednorodzinnego na działce oznaczonej nr ewid. 287/3 w miejscowości Nowy Dwór – realizacja inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 287/3 i 283 we wsi Nowy Dwór, obręb ewidencyjny Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska.

W związku z tym można zapoznać się z materiałem dowodowym tej sprawy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej do dnia 31.08.2018 r. w godzinach urzędowania.metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (14 sierpnia 2018)
Opublikował: Szymon Kalawski (14 sierpnia 2018, 12:44:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 185