Wszczęcie postępowania w sprawie przebudowy przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551

Dąbrowa Chełmińska 7.08.2018 r.


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa ChełmińskaZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami] zawiadamiam, że w dniu 1.08.2018 r. zostało wszczęte na wniosek Zbigniewa Bartnikowskiego przedstawiciela firmy TRAB MOSTY Projektowanie Nadzory Zbigniew Bartnikowski ul. Makuszyńskiego 34, 81-595 Gdynia działającego w imieniu i na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 w km 12+028 na części działek nr 307/3, 5093/5 i 5094/1 obręb Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (7 sierpnia 2018)
Opublikował: Szymon Kalawski (7 sierpnia 2018, 13:40:11)

Ostatnia zmiana: Szymon Kalawski (7 sierpnia 2018, 13:43:24)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 263