Decyzja w sprawie budowy sieci wodociągowej we wsi Reptowo


Dąbrowa Chełmińska 1.08.2018  r. OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska 
 
 
 
              Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami] zawiadamiam, że dnia 1 sierpnia 2018 r. została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 334/24, 334/26, 334/31, 333/31, 333/35, 333/75 we wsi Reptowo, obręb ewidencyjny Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (1 sierpnia 2018)
Opublikował: Szymon Kalawski (1 sierpnia 2018, 12:58:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 184