Decyzja odmowna w sprawie modernizacji i przebudowy linii SN i nn oraz budowy kontenerowej stacji transformatorowej we wsi BoluminekDąbrowa Chełmińska, 1.08.2018  r. 
 
                                                    
 
    
OBWIESZCZENIE 
  
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska 
 
 
 
              Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami] zawiadamiam, że dnia 1 sierpnia 2018 r. została wydana decyzja administracyjna w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci inteligentnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego polegającej na modernizacji i przebudowie linii i stacji SN i nn, automatyzacji linii i stacji w wyniku zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych, w zakresie budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn 15/04 kV wraz z siecią elektroenergetyczną kablową SN-15 kV nn-0,4 kV oraz demontażu istniejącej słupowej stacji transformatorowej SN/nn 15/04 kV na działce oznaczonej nr ewid. 58/4 we wsi Boluminek, obręb ewidencyjny Bolumin, gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (1 sierpnia 2018)
Opublikował: Szymon Kalawski (1 sierpnia 2018, 09:43:43)

Ostatnia zmiana: Szymon Kalawski (1 sierpnia 2018, 09:50:02)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 209