Obwieszczenie: Wydanie decyzji w sprawie budowy zewnętrznej instalacji gazowej zasilającej kocioł gazowy w OSP Wałdowo Królewskie

Dąbrowa Chełmińska 24.07.2018  r.


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami] zawiadamiam, że dnia 24 lipca 2018 r. została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie zewnętrznej instalacji gazowej zasilanej z naziemnego zbiornika na paliwo płynne o pojemności 2700 l zasilającej kocioł gazowy o mocy 20 kW w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wałdowie Królewskim – realizacja inwestycji na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 14/1 i 95/2 obręb ewidencyjny Wałdowo Królewskie, gmina Dąbrowa Chełmińska. 
  
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (24 lipca 2018)
Opublikował: Szymon Kalawski (24 lipca 2018, 15:55:56)

Ostatnia zmiana: Szymon Kalawski (24 lipca 2018, 16:00:48)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 242