Zebrano materiał dowodowy: budowa sieci wodociągowej w Reptowie


Dąbrowa Chełmińska, dnia 17.07.2018 r.Obwieszczenie
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami] zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 334/24, 334/31, 333/31, 333/35 i 333/75 we wsi Reptowo obręb ewidencyjny Ostromecko, gm. Dąbrowa Chełmińska.

W związku z tym można zapoznać się z materiałem dowodowym tej sprawy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej do dnia 31.07.2018 r. w godzinach urzędowania.


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (17 lipca 2018)
Opublikował: Szymon Kalawski (17 lipca 2018, 16:10:11)

Ostatnia zmiana: Szymon Kalawski (17 lipca 2018, 16:14:31)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 274