budowa sieci inteligentnej: linie i stacje SN i nn w Boluminku

Dąbrowa Chełm., 2018-07-05

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 25 czerwca 2018 r. zostało wszczęte, na wniosek Pana Roberta Kościńskiego z  Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Technicznego TELTOR-POL PÓŁNOC S.A. w Gdańsku działającego w imieniu i na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu  postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego na budowę sieci inteligentnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego polegającą na modernizacji i przebudowie linii i stacji SN i nn, automatyzacji linii i stacji w wyniku zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych, w zakresie budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn 15/04kV wraz z siecią elektroenergetyczną kablową SN-15kV nn-0,4kV oraz demontażu istniejącej słupowej stacji transformatorowej SN/nn 15/04kV na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 58/4 i 58/3, położonych w obrębie geodezyjnym Bolumin w miejscowości Boluminek.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji .
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (5 lipca 2018)
Opublikował: Sławomir Zieliński (5 lipca 2018, 14:50:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 289