postępowanie administracyjne: przebudowa stacji trafo - Boluminek

Dąbrowa Chełmińska 19.06.2018 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami] zawiadamiam, że w dniu 4.06.2018 r. zostało wszczęte na wniosek P. Leszka Pupeckiego z Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Technicznego TELTOR-POL PÓŁNOC SA w Gdańsku działającego w imieniu i na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci inteligentnej na terenie województwa kujawsko - pomorskiego polegającą na modernizacji i przebudowie linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych w zakresie na budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn 15/04kV wraz z siecią elektroenergetyczną kablową SN-15kV  nn-0,4kv oraz demontażu istniejącej słupowej stacji transformatorowej SN/nn 15/04kV na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 58/4 obręb Bolumin we wsi Boluminek.
          
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (19 czerwca 2018)
Opublikował: Sławomir Zieliński (19 czerwca 2018, 16:53:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 596