decyzja administracyjna: stacja bazowa telefonii komórkowej

Dąbrowa Chełmińska 19.06.2018  r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami] zawiadamiam, że dnia 19 czerwca 2018 r. została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 354 obręb 0011 Ostromecko we wsi Wałdowo Królewskie, gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (19 czerwca 2018)
Opublikował: Sławomir Zieliński (19 czerwca 2018, 16:49:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 236