MPZP Ostromecko

Dąbrowa Chełmińska, dnia 14 czerwca 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

 
o przystąpieniu do sporządzenia
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ostromecko.
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska uchwały Nr XLI.366.2018 z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ostromecko.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska w terminie do dnia 11 lipca 2018 r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (14 czerwca 2018)
Opublikował: Sławomir Zieliński (14 czerwca 2018, 14:26:08)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (14 czerwca 2018, 14:33:11)
Zmieniono: korekta tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 432