Decyzja: Wodociąg w Gzinie

Dąbrowa Chełmińska 12.06.2018  r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami] zawiadamiam, że dnia 12 czerwca 2018 r. została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci wodociągowej na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 305 i 310/4 obręb ewidencyjny Gzin Górny we wsi Gzin, gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (12 czerwca 2018)
Opublikował: Sławomir Zieliński (12 czerwca 2018, 17:06:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 486