Wszczęcie postępowania. Wodociąg Reptowo

Dąbrowa Chełmińska 6.06.2018 r.
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
         
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami] zawiadamiam, że w dniu 4.06.2018 r. zostało wszczęte na wniosek  P. Jacka Olszewskiego działającego w imieniu i na rzecz firmy PRO-IMMOBILIA sp. z o.o., postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego sieci wodociągowej wraz z hydrantami na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 334/24, 334/26, 334/31, 333/31, 333/35 i 333/75 obręb geodezyjny Ostromecko we wsi Reptowo Gmina Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (6 czerwca 2018)
Opublikował: Sławomir Zieliński (6 czerwca 2018, 14:10:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 209