Stacja bazowa telefonii komórkowej - Wałdowo Królewskie


Dąbrowa Chełmińska, dnia 29.05.2018 r.


OBWIESZCZENIE  
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami] zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ OPERATORA P4 zlokalizowanej na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 354 obręb 0011 Ostromecko we wsi Wałdowo Królewskie

W związku z tym można zapoznać się z materiałem dowodowym tej sprawy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej do  dnia 11.06.2018 r. w godzinach urzędowania.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (29 maja 2018)
Opublikował: Sławomir Zieliński (29 maja 2018, 18:11:44)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (29 maja 2018, 18:13:24)
Zmieniono: zmiana tytyłu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 291