Postępowania: zewnętrzna instalacja gazowa - Wałdowo Królewskie

Dąbrowa Chełmińska 23.05.2018 r.

OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
  Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami] zawiadamiam, że w dniu 22.05.2018 r. zostało wszczęte na wniosek P. Ryszarda Kaczor Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Wałdowie Królewskim  postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zewnętrznej instalacji gazowej zasilanej z nadziemnego zbiornika na paliwa płynne o poj. 2700l zlokalizowanej na działce nr 14/1 i 95/2  obręb Wałdowo Królewskie we wsi Wałdowo Królewskie.
          
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (23 maja 2018)
Opublikował: Sławomir Zieliński (23 maja 2018, 16:29:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 337