przystąpienie do sporządzenia MPZP części wsi Słończ

Dąbrowa Chełmińska, dnia 23 maja 2018 r.
 
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
o przystąpieniu do sporządzenia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Słończ.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska uchwały nr XXXIX.349.2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Słończ.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska w terminie do dnia 22 czerwca 2018 r
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (23 maja 2018)
Opublikował: Sławomir Zieliński (23 maja 2018, 16:20:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 322