Wydanie decyzji: Wodociąg Wałdowo Królewski

Dąbrowa Chełmińska 21.05.2018  r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami] zawiadamiam, że dnia 21 maja 2018 r. została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci wodociągowej na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. działek 77/8 i 76/38 obręb ewidencyjny Wałdowo Królewskie, gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (21 maja 2018)
Opublikował: Sławomir Zieliński (22 maja 2018, 18:28:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 334