Wznowienie postępowania: telefonia komórkowa

Dąbrowa Chełmińska 9.04.2018 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1073] zawiadamiam, o wznowieniu z urzędu postępowania administracyjnego związanego  z ustaleniem lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ OPERATORA P4 zlokalizowanej na części działki oznaczonej numerem  ewidencyjnym 354 obręb 0011 Ostromecko we wsi Wałdowo Królewskie gmina Dąbrowa Chełmińska.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (9 kwietnia 2018)
Opublikował: Sławomir Zieliński (9 kwietnia 2018, 15:01:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 369