Budowa sieci wodociągowej

Dąbrowa Chełmińska 16.03.2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073] zawiadamiam, że w dniu 16.03.2018 r. zostało wszczęte na wniosek p. J. i J. M. oraz p. K. M. B., postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym  77/8 i 76/38 obręb Wałdowo Królewskie.    
          
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (16 marca 2018)
Opublikował: Sławomir Zieliński (16 marca 2018, 23:37:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 564