Wszczęcie postępowania - wodociąg Wałdowo Król.

Dąbrowa Chełmińska 21.02.2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073] zawiadamiam, że w dniu 20.02.2018 r. zostało wszczęte na wniosek [A] zamieszkałego w Wałdowie Królewskim [A],  postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej na części działki nr 25/24 i  24/6 obręb Wałdowo Królewskie.    
 
          
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

[A] - dokonano anonimizacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o dostępie do informacji publicznej (wniosek złożony przez osobę fizyczną)

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (21 lutego 2018)
Opublikował: Sławomir Zieliński (21 lutego 2018, 16:05:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 301