Przystąpienie do sporządzenia MPZP części wsi Boluminek

Dąbrowa Chełmińska, dnia 8 listopada  2017 r.
 

OGŁOSZENIE  
WÓJTA GMINY DĄBROWA  CHEŁMIŃSKA
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Boluminek
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z dnia  2 czerwca 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska uchwały Nr XXXIII.281.2017 z dnia 5 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Boluminek.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska w terminie do dnia 1 grudnia 2017 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (8 listopada 2017)
Opublikował: Sławomir Zieliński (8 listopada 2017, 13:29:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 346