OBWIESZCZENIE: Zebrano materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dąbrowa Chełmińska 9.08.2017 r.
 
                                                    
OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1073] zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na części nieruchomości oznaczonej nr ewid. 247/1 obręb geodezyjny Gzin Górny we wsi Gzin, gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
 W związku z tym można zapoznać się z materiałem dowodowym tej sprawy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełm. do  dnia 21.08.2017 r. w godzinach urzędowania.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (9 sierpnia 2017)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (9 sierpnia 2017, 14:53:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 184