Podjęcie postępowania administracyjnego: wodociąg Gzin

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1073] zawiadamiam, o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania administracyjnego związanego z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na części nieruchomości oznaczonej nr 247/1 obręb Gzin Górny.  

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (19 lipca 2017)
Opublikował: Sławomir Zieliński (19 lipca 2017, 14:56:38)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (19 lipca 2017, 15:30:07)
Zmieniono: zmiana tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 504