Zawieszenie postęp. administr.- wodociąg Gzin

Dąbrowa Chełmińska 13.06.2017 r.


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1073] zawiadamiam, o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego związanego z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na części nieruchomości oznaczonej nr 247/1 obręb Gzin Górny do czasu ustalenia organu kompetencyjnego do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z właściwym zarządcą drogi.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (13 czerwca 2017)
Opublikował: Sławomir Zieliński (13 czerwca 2017, 17:33:13)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (13 czerwca 2017, 17:36:35)
Zmieniono: korekta tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1049